Okno se používá v památkových rezervacích, kde není povoleno osazení oken izolačním dvojsklem. Venkovní sklo může být zasazeno do sklenářského tmelu.

 

Zasklení:

vnitřní křídla   float 4mm
vnější křídla   float 4mm
Součinitel prostupu tepla: UW = 2,6 W/m2K

 

pr1

PDF ke stažení zde