Kastlová a špaletová okna jsou vyráběna ze smrkových dvou a třivrstvých hranolů. Vícevrstvé hranoly vylučují možnost zkroucení a zkřížení křídel a rámů. Lepené vícevrstvé hranoly jsou několikanásobně pevnostně odolnější nežli masivni dřevo.

Alternativně lze použít dřeviny:

  • borovice
  • dub
  • modřín

 

Smrk zvýrazňuje a podtrhuje krásu dřevěného masivu. Na rozdíl od borovice si uchovává barevnou stálost a při dnešních kvalitních nátěrových hmotách je schopen tyto impregnační látky lépe vstřebat a o to více zvýšit odolnost dřeva.

 

Typy kastlových a špaletových oken:

Kastlové okno /špaletové/ okno

s dřevěnou okapnicí, s vnitřními i vnějšími křídly dovnitř otvíravými.

Kastlové okno /špaletové/ okno
s dřevěnou okapnicí, s vnitřními dovnitř otvíravými a vnějšími křídly ven otvíravými

Kastlové balkonové dveře
s dubovým prahem, s vnitřními i vnějšími dovnitř otvíravými křídly

 

Kastlová a špaletová okna vyrábíme v provedení dle stávajícího stavu, případně dle požadavku zákazníka.

 

Zasklení:

Kombinace jednoduchého skla 4 mm a izolačního dvojskla se vzduchovou mezerou v 15-21 cm hlubokém rámu zajišťují větší tepelnou i zvukovou ochranu než moderní plastová či dřevěná okna. Z pohledu izolačních vlastností vznikne jedinečný prvek, který splňuje české a evropské normy tepelných prostupů. Při použití dvou izolačních dvojskel je tepelný postup kastlového okna výrazně lepší nežli prostup novodobých plastových oken a eurooken.

Sklo je usazeno v silikonovém lůžku a zasklení je provedeno dřevěnou lištou. U chráněných historických objektů mohou být skla zasklena klasickým sklenářským tmelem. Druhy a kombinace zasklení jsou blíže specifikovány v sekci "TYPY OKEN".

 

Povrchová úprava:

Povrchová úprava je prováděna ekologickými vodou ředitelnými barvami Sokrates.

Základní impregnace je provedena hloubkovým mikromolekulárním alkydovým napouštědlem na dřevo s přísadou speciálních aditiv, které zamezují tvorbě plísní a jsou odolné vůči dřevokazným houbám. Vrchní akrylátový nástřik je nanášen ve dvou vrstvách vysokotlakou metodou a obsahuje UV filtr proti slunečnímu záření. Akrylátová barva se vyznačuje vynikající odolností vůči vodě a povětrnosti. Barvy je možné vybírat dle vzorníku RAL a barevnost okna přizpůsobit odstínu původních oken.

 

Kování:

Pro dosažení dobového vzhledu okna se používá historické kování, včetně veškerých součástí  /rozvory, půlolivy, panty, dorazy, obrtlíky, záskočky/.

V základní kalkulaci okna je kování Casual surová mosaz od fy Bernat a panty Otlav s věžičkou lakované v barvě oken.

  OKENNÍ DORAZ OKNA - Kování na kastlová okna - Okenní doraz na zašroubování

 

 Ostatní typy kování a pantů je možné objednat za příplatek.

 

 

 

Repase kování

V některých případech je možné repasovat kování původních oken. Obchodně-technický zástupce naší firmy zhodnotí na místě, zdali je možné použít původní kování na nově vyrobená okna.

Pákový otevírač pro sklopné nadsvětlíky

Snadné větrání pomocí páky umístěné v dolní části okna a dvou spřažených křídel nadsvětlíku.

Roletové schránky

Kastlová okna je možné osadit roletovými schránkami dle původního provedení.

Ozdobné prvky

okna

Historické zdobení zhotovujeme jako přesné repliky tvaru, vzhledu a rozměru původního zdobení.

 

Památkové zóny, památkově chráněné objekty:

Při výrobě oken dodržujeme všechna kritéria požadovaná památkovými ústavy a naše okna plně vyhovují požadavkům památkových ústavů. Jsme schopni vyrobit věrné kopie stávajících oken se všemi ozdobnými řezbami a klapačkami včetně různých druhů profilací a dřevěných okapnic.

 

Jak postupovat při výměně oken v památkových zónách a rezervacích:

1) Nezávazná konzultace
Obchodně technický pracovník naší firmy provede prvotní nezávaznou konzultaci: orientační zaměření oken, domluva na souvisejících službách /zednické začištění, parapety, žaluzie atd/. Je-li vydáno závazné stanovisko památkářů, zpracujeme cenovou nabídku dle tohoto stanoviska. Pokud závazné stanovisko není vydáno, provedeme konzultaci na památkovém ústavu /PÚ/ a zpracujeme cenovou nabídku dle požadavků PÚ.

2) Odsouhlasení cenové nabídky investorem
Fa Langer vyhotoví technickou dokumentaci současného stavu oken a zajistí vyhotovení posudku se zdůvodněním nutnosti výměny starých oken. Žádost s technickými přílohami předá investorovi, který zažádá na PÚ o vydání souhlasného stanoviska. O vydání souhlasného stanoviska může zažádat a vést veškerá jednání s PÚ fa Langer na základě plné moci od investora.

3) Po vydání souhlasného stanoviska PÚ sepsání smlouvy o dílo s předem domluveným zněním a harmonogramem prací.